Posted by: diplom2008 | February 18, 2008

TED Talk about car sharing from the ZIP car founder

TED Talk Zip Founder

Here is the link.

A very good presentation about the future of car use and technology

Advertisements
Posted by: diplom2008 | February 17, 2008

Møte med Oslo Bilkollektivet

5.2.2008

Vi var på møte i Bilkollektivets lokaler i Oslo og hadde en lengre og meget interessant prat med daglig leder, Arne Lindelien. Her er en oppsummering av hovedpunktene fra samtalen.

Oslo Bilkollektiv
Oslo bilkollektiv er med i flere prosjekter, men da kun som konsulenter, og har ikke per i dag ønsket å innlemme Oslo Bildeling firmaet selv i prosjektene. Et eksempel er samtaler rundt Ensjø utbyggingen hvor det er antatt at en får rundt 7000 boliger, som vil skape et behov for 5000 parkeringsplasser. Her er det tiltenkt å starte et eget bildelingsfirma, kun for stedets beboere. Deres hovedfokus er ”Billig transport til våre kunder”. De hadde tidligere en sterk miljøprofil, men har gått vekk fra dette og fokusert mer på økonomi og tilgjengelighet for sine kunder.

De eksisterer 3 hovedsegmenter i dagens marked for bildeling.
1. Husstanden: Hjem som avstår fra egen bil, er avhengig av å bo i nærheten av en bil
stasjon for den daglige kjøringen, mens noen hjem kun bruker bildeling for mer sporadiske turer og i helgene, og de er mer fleksible til gåavstand til nærmeste bil pool for å finne et slikt medlemskap interessant.

2. Samling bedrifter: Enten en samling av flere bedrifter sentrert i et område eller deler et større
kompleks og ønsker å la sine ansatte bruke kollektivtransport til jobb, men bildeling om det er behov for å gjøre reiser i arbeidstiden. Bjørvika er et godt eksempel på dette, et større antall bedrifter flytter inn i området, men i dag er det lite plass til parkeringsplasser om de da ikke bygges inn i byggets kjeller.
Eller et større konsern som har en bildelings tjeneste for sine ansatte. Dette har i dag NRK og Telenor blant flere.

3. Pendlere: Reisende som pendler inn til Oslo og låner en ”by bil” under oppholdstiden.
De er mer avhengige av et ”open ended” system med henting et sted, og levering av bilen et annet sted i byen.

Det ble her også nevnt hva ITS Tellus gjør, som er en av samarbeidspartnerne til Oslo Bilkollektiv. De har som formål å integrere alle disse brukerne inn i et sammensatt system. Andre samarbeids partnere er Oslo og Omegn Boligforvaltning som har begynt å se fordelene med å integrere bildelings tilbud i nye byggeprosjekter, samt Skansa, et annet entreprenørselskap i Norge.

Forskjeller mellom bildeling og utleiebiler.
Videre i samtalen kom vi inn på forskjellen mellom bildeling og utleiefirmaer som Avis og Hertz. Noe av fordelen med bildeling, er at du skriver under på en kontrakt én gang, og låner bilen fritt etter dette hvor faktura kommer en gang i måneden. Hos Avis eksempel vis må en inn og signere en kontrakt for hver gang en skal låne en ny bil, og da også betale etter hver gang. Andre forskjeller eksisterer i renhold og tilgjengelighet. Bildelingsbilene er plassert rundt i store deler av byen, hvor utleiefirmaer har langt færre utleie punkter og ofte en ekstra kostnad om en ønsker å hente/levere bilen etter åpningstider. Og ved bildeling må en selv vaske og rengjøre bilen før innlevering, samt fylle bensin.

Fordeler med bildeling vs. egen bil
For en person som kjører mye, ca. 15 000 km i året, i en vanlig Golf, vil det være i snitt like rimelig å ha en bildelings bil som en egen. Men det er når brukeren kjører mindre, at bildeling kommer til sin rett. Og en slipper parkerings betalinger, og kan ta offentlig transport i perioder uten å ha en bil som står og mister verdi med tiden som går. Bildeling gir også tilgang til nye, sikre biler, samt at Oslo Bilkollektiv har observert at kundene blir flinkere til å samkjøre flere biloppdrag, som storhandel.

Fremtiden for bildeling
I dag skjer all vask og rengjøring innvendig manuelt, men det er ønskelig i fremtiden å finne løsninger hvor dette kan foregå maskinelt. Det som blir sett på som det optimale av bildelingsbransjen, er et automatisk heis system, hvor en kunde bestiller en bil på bakkeplan, og at heissystemet sender en bil fra en automatisk garasje under bakkenivå opp til kunden. Bilen senkes ned til garasjen igjen etter at kunden har levert den, scannes for skader og riper, vaskes og rengjøres, og fyller så på med bensin, alt helautomatisk. Dette sammen med introdusering av ny teknologi som bestilling gjennom sms er tenkte å gjøre bildeling mer effektivt og billigere for bruker og eier.

Oslo Bilkollektiv ser også en trend i EU hvor det er stor aktivitet rundt nye tog linjer og da i sær hurtig tog. Det er da en et behov for å kunne reise med tog, og så fortsette med en leie, dele bil videre mellom de europeiske land. Det er antatt at dette vil øke også interessen for delebil på et politisk nivå her i Norge. Men Oslo Bilkollektiv har erfart at miljø har blitt mindre viktig for sine kunder, og heller et fokus på pris og tilgjengelighet.

Oslo Bilkollektiv ser for seg å kunne tilby andre medlemstilbud i fremtiden, som bildeling til universiteter og høyskoler, samt andre abonnementer hvor en kan betale andre satser i forhold til forbruk. Mår det kommer til studenter, undersøker man mulighetene for at studenten betaler med Visa, og at en større sum blir satt av på kreditt, i tilfelle en skade skulle skje.

Systemet Oslo bilkollektiv
Oslo Bilkollektiv har valgt en høy inngangsum (ca. 6000) for sine medlemmer, slik at brukere som har problemer med å skaffe til veie 6000 ikke blir kunder, da de også vil angivelig ha problemer med å betale ev. bøter eller skader. Dette gjør at de til en grad utelukker vanlige studenter og nyutdannende som kan hende vil se på inngangs summen som for høy. Denne inngangs summen har også en annen virkning, Oslo Bilkollektiv ønsker kunder som føler at de eier en del av tjenesten, og at man kan stole på andre, og ved å gjøre det letter for folk flest å bli medlemmer, er firmaet urolige for å miste denne virkningen. En større kundemasse vil dermed kreve mer kontroll fra firmaets side, hvor i dag man stoler såpass på sine kunder at de selv står for det meste av skade rapportering. En større kunde masse vil fra Oslo Bilkollektivets side medføre krav om økt investering i sikkerhet rundt bruk av bilene og booking. Men en av godene ved å ha en større kundemasse er at en står sterkere i forhandlinger med verksted, bilselgere og myndigheter. Dette er Streetcar i England et godt eksempel, hvor de har ekspandert sterkt i senere tid, og oppnådd mange goder og stor påvirknings kraft.

Oslo Bilpool vs. Oslo Bilkollektiv
Oslo Bilpool (OBP) er til motsetning til Oslo Bilkollektiv (OB) eid av et privat selskap, og ikke av medlemmene gjennom andels salg. De har en langt mindre bil park og kunde masse, og retter seg først og fremst mot firmaleie. Der Oslo Bilkollektiv har en flat leie pris om det er helg eller hverdag, operer OBP med forskjellige staser i forhold til når i uken og under ferier. Dermed mener OB at der tilbyr et mer forutsigbart system enn denne konkurrenten.

Oslo Bilkollektivs medlemmer
I følge OB er gjennomsnittskunden deres godt utdannende, bor sentralt i egen leilighet og har penger. De er rundt 30-40 år og har gode jobber. Reklamering skjer kun gjennom ”word of mouth”, hvor en kunde forteller sine venner og kontakter om tilbudet, og hvor de da går inn på nettsiden eller ringer for mer informasjon.

Bildeling og miljø
OB sine erfaringer tilsier at i Oslo så er miljøaspektet rundt bildeling mindre viktig som drivkraft for sine kunder og ev. nye kunder. Et eksempel på dette som kom opp, var et samarbeid mellom et utbyggerfirma som oppført miljøvennlige leiligheter i et større kompleks, og OB. Det var tiltenkt at kunde som kjøpte en slik leilighet var miljøinteressert og dermed en reel kunde for bildeling. Men det viste seg i ettertid at primær kunden som kjøpte opp leilighetene var høytlønnede kunder som var ute etter den statusen det gav dem å eie et miljøvennlig bygg. De ville derimot ikke gi fra seg sin egen bil da disse var som oftest av dyrere typer, og kjøpt mye grunnet den status de gav eieren.

Posted by: diplom2008 | February 5, 2008

Meeting with ITS Tellus

Just before Christmas, Noni and I went for our first meeting with a company called ITS Tellus. It was an article in Dagens Næringsliv (link), which sparked our interest in this company and the work they are doing around car sharing. Both Noni and I had a great interest in car sharing so it didn’t take us a long time to understand that we had to arrange a meeting with this company. At ITS Tellus we meet up with the two employees, Richard Fossum and Jan Nielsen. ITS Tellus a private owned company that is making car sharing a possibility in Oslo by using a more or less distinctive “Open ended” system, where you pick up the car in one place, and drop it of in another. The common system today is to have the pick-up and drop-off place in the same spot. An additional matter that makes this company stand out towards normal car sharing companies is their desire to treat the vehicle in the car sharing system as a part of the entirely public transportation offer.

After ITS Tellus presented their business plan, we had the possibility to explain what we do as Service designers and how that could be of any interest in their cause. We spent time explaining the Gripp case that we did last winter together with Andre Granly, a fellow student. The case was to do a Service design project around the whole general practice system in Norway by using a method called AT-ONE, an innovation method to develop new services. We emphasized our point of view on a service that it needs to be defined from the users experience and upwards and that we were anxious to implement this method and view in a car sharing service.


Link: ITS Tellus 

Posted by: diplom2008 | January 31, 2008

The global oil situation

Was reading the Norwegian magazine called “Teknisk Ukeblad”, a technical-centered weekly publication about engineering. I came over this interesting topic about the future of the global oil marked.

The international energy agency (IEA) predicts that the economical growth in the USA, Europe, India and China will result in a higher demand for oil then earlier anticipated. For the coming 25 year, oil will be the dynamo for this growth, while coal will take over after this. The article also comes up with some interesting figures; today China has 20 cars per 1000 citizen and by 2030, this number will expand to 140. Changing the view to Europe, we have 680 per 1000, and in the States, 830 per 1000. By 2015, there will be sold more cars in China then in the USA.

The consequence of this figures it that by 2015, the need of oil will estimate an increased consumption rate of 37, 5 million barrel oil per year, and the estimated production rate is not more than 25 million barrels per day. This, if you follow this numbers, is what I would call a gigantic miss match.

Oil reserve

Posted by: diplom2008 | January 31, 2008

The experience of Billing

Found this project on the Engine site (link). It’s about taking something we see and use every day, like here, the phone bill, and start to investigate what kind of potentials that could emerge if you do some thinking outside the box. There isn’t that much info on the Engine site, but enough to spark you craven for more. A wonderful thought that we want to take into this projects, that all Touch – Points are a potential “super experience”

Thought around the billing experience, from a Engine/Orange project

 

“We began to see the humble paper bill as unexploited potential for Orange and developed a roadmap of concept bills that demonstrated an evolution from spreadsheet printout to valued communication.”

 

Posted by: diplom2008 | January 30, 2008

What is Car Sharing?

Car sharing is an idea that instead of having your own car that you maybe don’t use that often, you share cars that are placed around in the neighborhood and only use them when you are in need. For urban people, the need of a car is not on daily bases and you have the public service that will take you from A to B for the most. But sometime, just sometimes, you need a car for longer travels, or for picking up bigger goods.

Here are a text from Wikipedia that provides a good overview of what car sharing is:

The technology of CSOs varies enormously, from simple manual systems using key boxes and log books to increasingly complex computer-based systems with supporting software packages that handle a growing array of back office functions. The simplest Car Sharing Organisations have only one or two pick-up points, but more advanced systems have a decentralized network of parking locations (“pods”) stationed in different areas and located for access by Public transport.

While differing markedly in their objectives, size, business models, levels of ambition, technology and target markets, these programs do share many features. The more established operations usually require a check of past driving records and a monthly or annual fee in order to become a member. The vehicle is reserved in advance, usually over the Internet or telephone (and increasingly by mobile phones, including by SMS). Most companies charge an hourly fee for the time that the car is in use, plus a fee per mile/km driven. Some CSOs offer a discounted all-day rate for their cars. If a vehicle is not returned at the scheduled time, a high penalty is charged, since it may interfere with other drivers’ reservations. Members are responsible for leaving the vehicles on time, in the agreed parking area, clean and in good condition for the next user.

800px-flexcars_in_atlanta_ga-for-web5555.gif

Posted by: diplom2008 | January 30, 2008

Our inspiration for this project

Vi ser i dag et økt fokus på CO2 og drivhus problematikken, miljødebatten har for alvor tatt skrittet ut fra de små organisasjonenes møtelokaler og blitt en del av hverdagspraten til folk flest. I år ble Nobels fredspris gitt til FNs klimapanel og til Al Gore, grunnet deres arbeid med å belyse miljøproblematikken og den globale oppvarming. Vi er den første generasjonen som opplever konsekvensene av denne problematikken på kroppen, og vi vet at det vil komme mer. Som forbrukere har vi et problem. Vi ønsker oss bil og den friheten det gir, samtidig som vi vet innerst inne at vi på den måten bidrar til at vi lever på lånt tid. Det økte salget av hybridbiler viser et fundamentalt skifte i markedet, og forsterkes også av økt fokus på nye elbiler. Konsumentene ser at de er en del av problemet, men å handle rett i hverdagen er vanskelig da de riktige valgene ikke er så godt tilrettelagt og dermed ikke så lette å ta. Den private bilbruken er her for å bli. Bilens frihet og sosiale status er faktorer som veier tungt og som er vanskelige å gi slip på. Men som konsumenter, vet vi alle at vi ikke kan fortsette inn i fremtiden uten å endre kurs. Det at Kina og India nå er i ferd med å ruste opp sine bilparker skremmer.

Vi innser at vi må forandre vår adferd og minske forurensingen! Og det er dette vår Diplom vil omhandle, hvordan få færre biler på gaten og bedre miljøet. Offentlig transport har til nå vært svaret brukt for å løse utfordringene rundt personbil bruken i byene hvor i dag over 50 % av verdens befolkning lever (link). Men det å få flere mennesker i urbane strøk til å reise sammen har ikke gitt et fullverdig substitutt til det å eie en bil. Det har derfor i de senere år vokste frem en annen løsing, en mellomting mellom offentlig transport og bilens frihet. Bildeling.

A summary for our English reading audience:

Our interest around car sharing came from the issues around growing population in urban areas, the increased use of cars in this area (just look at India and China where more and more people owns a car), and from our fascination towards public transport as an answer to prevent this development. The issues around our environment have spread out from the environmental organizations and to the man in the street. And with the Nobel Peace Price going to The UN climate panel and Al Gore, we are now really starting to get the message that something has to be done. Getting more people to use public transportation will have a very positive effect in decreasing the pollution, but at the same time, people need to have a car sometime for travel or picking up bigger goods. So there is a missing link between public transportation on one side, and having a car on the other. We think the answer is car sharing, and this is what our Diploma project is all about, to decrease the number of cars on the streets.

You will find a copy of this text under the page ”Diploma Definition” as well.

Posted by: diplom2008 | January 28, 2008

And here we start!!!

Hi and welcome to our web blog! This will be our tool for communication to the world and to our supervisor. We really hope that this blog will give you some deeper understanding about our work and process, and give you our perception about the field of Service Design. We will comment on bits and pieces that we find interesting, and try to use this as our creative pool of ideas and reflections.
So read on and enjoy!

All the best
Noni Løvvik and Castilñano Simoons

Categories